21 oktober 2022         Wel bevinden en presteren gaan samen. Ook op de werkvloer!

Wel bevinden en presteren gaan samen. Ook op de werkvloer!

Gregory Sedoc ging in zijn commentaren tijdens het EK atletiek in augustus 2022 uitgebreid in op het welzijn van de atleet. Volgens Sedoc is het welzijn van de atleet altijd belangrijker dan een medaille. Het prestatieniveau gaat bij een goede psychische gezondheid altijd omhoog zeker over het geheel van de sportieve carrière. Je ziet het steeds meer in de topsport dat naast fysieke ook mentale begeleiding ingeschakeld wordt. Waarom? Optimaal presteren doe je als je goed in evenwicht bent. Voor medewerkers binnen een organisatie geldt dit ook, echter hoeveel aandacht besteden we hieraan?

Goed in evenwicht zijn leidt ertoe dat je beter in je vel zit en dus ook beter presteert. Hoe blijf je dan, tijdens je werkzame leven, goed in evenwicht? In vergelijking met een topsporter: Altijd voor de medaille gaan, altijd willen pieken of goed naar jezelf luisteren? Die blessure (fysiek of mentaal) riskeren om vervolgens langere tijd uit de running te zijn, of in evenwicht blijven en over een langere periode, voortdurend een hoger niveau halen? Dus echt duurzaam inzetbaar! Dreigende onbalans vraagt om tijdige inzichten en passende interventies. Wie is daarvoor nu verantwoordelijk? Jij zelf, maar ook je werkgever. Het start met bewustzijn en het onderkennen van het belang van de deze balans.

Het punt dat Sedoc maakt bevestigd nog maar eens: Aandacht vanuit het management/directie moet worden versterkt op dit vlak. BWUZ helpt je met het verkrijgen van deze inzichten zodat je weet wat je in huis hebt en waar je naartoe wil in de toekomst. Op basis van deze inzichten stelt BWUZ de juiste interventies voor. Meer weten? Neem contact op en we gaan in gesprek over de mogelijkheden.