Over BWUZ.                   

Meer over BWUZ? lees even verder....

Over mij

In maart 2021 hakte ik de knoop door: Ik start als zelfstandig ondernemer. De concepten en werkwijzen die ik in mijn hoofd had wilde ik nu echt in de praktijk te brengen.

Hoe ik tot deze stap ben gekomen?

Vanaf mijn jongste jeugd had ik een voetbaldroom. Het heeft mij veel gebracht maar de laatste beslissende stap – voetballen als prof – heb ik niet kunnen maken. Je voetbaldroom spat uiteen en je moet je gaan oriënteren over hoe verder. Waar ligt nu je toekomst? Vragen zoals wat wil ik, welke opleiding ga ik volgen en hoe ga ik mijn werkzame leven invullen? Het lijkt niet helemaal toevallig; Ten grondslag aan de oprichting van BWUZ ligt mijn eigen loopbaanvraag van zo'n dikke 10 jaar geleden.

De zoektocht leidde naar de HBO-opleiding Sport, Gezondheid & Management. Voetbal op een lager pitje, bij de amateurs vond ik een goede middenweg. Tijdens mijn opleiding kreeg ik interesse voor leefstijl, coaching, het opzetten van interventies met als doel bestaande patronen te verbeteren en te doorbreken. Via deze opleiding heb ik mij verder verdiept in deze onderwerpen. Belangrijk kenmerk van deze opleiding was de brede oriëntatie op o.a. (verander)management, casemanagement maar ook leefstijlmanagement en gezondheidsbevordering. Diploma behaald! Loopbaanvraag beantwoord? Nou nee... oké, misschien enigszins.

Na een omzwerving langs verschillende bedrijven, ben ik steeds meer de kant van personeel, organisatie en innovatie op getrokken. In de uitvoer van projecten in de rol van coach/adviseur maar ook in de ontwikkeling van nieuwe concepten. Vaak in een combinatie van nieuwe digitale middelen (matchplatform, assessments, e.d.) met persoonlijk contact, coaching en begeleiding. Ik merkte dat gaandeweg mijn loopbaanvraag steeds beter beantwoord werd en dat ik steeds sterker de behoefte kreeg om mijn eigen visie in de praktijk toe te passen. In maart 2022 zette ik daarom de stap: de oprichting van BWUZ.  


Terugblikkend op mijn loopbaanvraag van 13 jaar geleden rijst bij mij de vraag of met de oprichting van BWUZ deze helemaal beantwoord is? Het antwoord? Nee....BWUZ is natuurlijk niet mijn eindstation. Ik kom iedere dag tot nieuwe inzichten, doe nieuwe ervaringen op en blijf op zoek naar uitdagingen. Daarbij verandert ook de maatschappij en de arbeidsmarkt voortdurend. Waar het volgens mij om gaat is; Stel jezelf de loopbaanvraag regelmatig, of beter nog, laat de vraag regelmatig stellen door BWUZ. Zorg ervoor dat je BWUZ bent en blijft!

Over BWUZ

Anno 2022 wordt volgens BWUZ om een andere benadering van HR vraagstukken en organisatiecultuur gevraagd. Een benadering waarin de nadruk ligt op betrokkenheid, zingeving, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Kortom: Om je medewerkers te boeien en behouden is het zaak dat de bedrijfscultuur ruimte biedt voor zojuist genoemde ''zachte voorwaarden'': het nieuwe HR? Tijd om hiermee BWUZ om te gaan!

De rode draad in de werkwijze van BWUZ betreft:

1. Het adviseren en ondersteunen van ondernemers.

2. Organisaties en medewerkers helpen om beter in je kracht te komen.

3. Het functioneren van zowel het team als het individu te verbeteren .

In deze 3 pijlers ligt voor ons de grootste drive. Transparant, objectief en waardevrij advies geven. BWUZ analyseert en geeft inzichten in patronen en gebruiken die vaak door de waan van de dag naar de achtergrond verdwijnen of vertroebelen. Deze zogenaamde blinde vlekken maken wij weer haarscherp!

Onze motivatie is bestaande patronen te doorbreken en het opzetten van nieuwe concepten. Niet als doel op zich, maar functioneel en toepasbaar. Advies geeft BWUZ onder andere over innovatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit.

BWUZ deelt inzichten die vaak net anders zijn dan wat je gewend bent. Soms nieuw, soms anders en soms om even wakker geschud te worden. Zie hiervoor ook de inzichten die we delen op de pagina INSPIRATIE. Hierdoor hopen wij je een inkijk te geven in hetgeen BWUZ inspireert. Waarom doen wij wat we doen? Hoe komen inzichten tot stand? Wij nemen je hierin mee.

De projecten van BWUZ vinden bijna altijd plaats in een netwerkorganisatie. Verschillende methodieken en inzichten aan elkaar koppelen om zodoende te komen tot nieuwe inzichten en nieuwe concepten. De inspiratie van anderen is ook voor ons essentieel. Juist in dit soort samenwerkingen ontstaan naar ons idee de mooiste concepten...