Weet jij wat je in huis hebt?

Een dubbelzinnige vraag.....Een vraag die essentieel is op alle niveau's binnen de organisatie. BWUZ geeft je antwoord op deze vraag en maakt inzichtelijk wie je medewerkers écht zijn, wat ze drijft en waar ze behoefte aan hebben. Maar ook op organisatieniveau geeft BWUZ deze inzichten: Waar wil je naartoe als ondernemer? Zijn je medewerkers daarvan op de hoogte en wie speelt daarin welke rol?

Het stellen van deze vraag helpt je om relevant en wendbaar te blijven in de toekomst. Hoe bereid je je voor op de wereld van de toekomst? Een ding weten we zeker, veranderingen gaan sneller dan ooit en alles wordt anders. Hoe bereid je je voor op iets waarvan je nog niet weet hoe het eruit gaat zien, op het onbekende? Verbeeldingskracht en wendbaarheid zijn hierbij belangrijker dan kennis. Het vergt andere manieren van leren en leven, waarbij eigenaarschap, creativiteit en vrijheid van denken belangrijk zijn. BWUZ helpt je om je koers te bepalen in de zoektocht in deze onbekende wereld. Om relevant, gelukkig en gezond blijven in de maatschappij van de toekomst. Kortom: Presteren kan alleen als je goed in je vel zit en als je mee kunt bewegen met ontwikkelingen, als individu maar ook als organisatie!
 


Wat je kunt verwachten van BWUZ?

BWUZ. geeft inzichten, adviseert, verrast en maakt je vooral bewu(z)t. BWUZ laat je even stil staan, om uit te zoomen en reflecteren. Even weg uit de waan van de dag. Juist op die momenten geeft BWUZ, door inzet van verschillende methodieken, gesprekken en assessments, inzicht in het functioneren van een individuele medewerker, het team of de gehele organisatie. In het hier en nu, maar ook nadrukkelijk met een blik op de toekomst. We stellen een maatwerk traject samen op basis van de behoeften en wensen van de organisatie. 

 • Compleet

 • Zonder waardeoordeel

 • Functioneel

 • Scherp

 • Transparant

 • Direct

 

15+ Teamassessments

 

100+ Individuele assessments


Duurzame inzetbaarheid volgens BWUZ.....

 • Duidelijke kaders
 • Een stip op de horizon
 • Plezier en werkgeluk
 • Vitaliteit
 • Openheid, begrip en waardering
 • Communicatie en reflectie
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid
 • Ruimte voor nieuwe ideeën
 • Voortdurend leren en ontwikkelen

   

Welke positieve effecten merk ik? Wat brengt BWUZ teweeg?

 • Meer werkplezier en uitdaging
 • Meer openheid en communicatie
 • Hogere inzetbaarheid
 • Meer flexibiliteit en wendbaarheid
 • Meer eigenaarschap
 • Meer vitaliteit

   

Individu en team

Weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door drukte en de waan van de dag. Herkenbaar? BWUZ adviseert zowel het management als de inidviduele medewerker op het gebied van duurzame inzetbaarheid en organisatieontwikkeling. Iedereen beter in zijn kracht te zetten binnen de organisatie, daar draait het om.


Innovatie

Komen nieuwe concepten/werkwijzen lastig van de grond? Stel je eens voor! Wat als je gebruik kan maken van elkaars goede ideeën. Wat als iedereen zou kunnen leren van elkaars uitdagingen en wat, als dit direct leidt tot nieuwe concepten. Snel en efficiënt het juiste team vormen om vervolgens echt werk te maken van innovatie...


Werk-welzijn

Het vernieuwende aspect is de koppeling van carrière aan leefstijlmanagement met hulp van data-gedreven applicaties. In de praktijk ligt te vaak de nadruk op enkel vakinhoudelijke aspecten terwijl het werk-welzijn van medewerkers wordt bepaald door een veelvoud van mentale en fysiologische aspecten.