Advies.                        

Innovatie Challenge 2023Verbeteren, veranderen en innoveren. Durf jij het aan? De wereld verandert, organisaties moeten steeds dynamischer zijn. Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Wat is de klantvraag en in hoeverre sluiten onze diensten/producten daarop aan? Maar ook, hoe kunnen we medewerkers zo goed mogelijk faciliteren om mee te bewegen in deze dynamiek? Hoe kan ik een ontwikkeling realiseren die een positieve impact geeft aan leven, leren en beleven? Het kan! door deel te nemen aan de Innovatie Challenge…..

 

Het doel van de Innovatie Challenge is om zowel intern (gesloten challenge) als organisatie-overstijgend (open challenge) te gaan innoveren over 3 horizons; verbeteren/veranderen (bekend voor de organisatie), echt vernieuwen (nieuw voor de organisatie) maar ook revolutionair (nieuw voor de sector). : Innovaties die je ‘’morgen’’ kunt toepassen, maar ook innovaties die verder in de toekomst liggen of écht revolutionair zijn. Vooral veel gebruik maken van elkaars know-how en perspectieven, samen een krachtig netwerk vormen!
 

Snel en efficiënt het juiste team samenstellen en vervolgens gezamenlijk werk maken van een Challenge. Dus niet alleen ontwikkelingen op de voet volgen, maar vooral zelf initiëren en in gang zetten. Niet alleen, maar in een collectief van organisaties uit verschillende sectoren. Het gaat hierbij niet alleen om vakinhoudelijk kennis maar veel meer over het ontwikkelen van vaardigheden die worden gevraagd in de organisatie van de toekomst.
 

Binnen de Innovatie Challenge worden onder andere persoonlijke gesprekken, teamsessies en organisatie overstijgende sessies gefaciliteerd. Dit in combinatie met een online platform waar een structuur wordt geboden om continue te ontwikkelen, verbeteren en innoveren.... De innovatie cycli komen tot stand aan de hand van uitdagingen die aangedragen worden door medewerkers uit de betrokken organisaties. Iedereen is in dit kader welkom en uitdagingen kunnen ook verschillen van abstractieniveau. Denk hierbij aan persoonlijke uitdagingen, maar ook uitdagingen op team of organisatieniveau zijn van harte welkom! In een traject kunnen meerdere uitdagingen synchroon lopen, dit is helemaal afhankelijk van welke uitdagingen we ophalen of worden ingebracht.
 

Dus wil jij, samen met andere pioniers, voorop lopen als het gaat om innoveren? Meld je dan aan. We starten dit jaar met 7 organisaties en het netwerk is groeiende. En groei betekent in dit geval; Meer inzichten, meer kennis en meer innovatiekracht!