Duurzame inzetbaarheid: Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling


Wat is jullie stip op de horizon? Waar wil je naartoe als organisatie en, hoe wil je daar komen? BWUZ geeft je de inzichten waar je naar op zoek bent; op organisatieniveau maar ook op persoonlijk niveau. Door middel van assessments, tests en verschillende coaching sessies, zowel persoonlijk als in groepsverband. Hoe doen we het eigenlijk? Individueel, maar ook als team. En staan we daar wel eens écht bij stil, nemen we hier wel eens de tijd voor?

Persoonlijke ontwikkeling

Op persoonlijk niveau geven we iedere medewerker zicht op zijn persoonlijkheid, vaardigheden, drijfveren en het werk-welzijn. Wie ben ik, wat kan ik, én wat wil ik ontwikkelen? Deze vragen staan centraal binnen het traject. Sommige bevindingen zijn herkenbaar, andere verrassend. Vaak is er ook sprake van zogenaamde blinde vlekken; in je huidige functioneren en persoonlijke ontwikkeling maar ook binnen de organisatie. Ook deze zogenaamde blinde vlekken maken we inzichtelijk. Het doel van deze stap is bewustzijn creëren over eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Iedere medewerker zo goed mogelijk in zijn kracht zetten binnen de organisatie en zo de organisatie als geheel sterker maken.

Organisatieontwikkeling

Op organisatieniveau maken we door middel van een teamsassessment inzichtelijk waar de verbeterpunten liggen op bedrijfs- of teamniveau. BWUZ geeft inzicht in hoe jouw team of organisatie écht functioneert. Even de waan van de dag parkeren en met elkaar het functioneren van het team beoordelen. Laagdrempelig, interactief en objectief. Het resultaat? Een scherpe weergave van het functioneren van het team. Zichtbaar wordt waar je in uitblinkt, maar ook wat de uitdagingen zijn van het team. Het is een moment om te reflecteren en om zaken uit te spreken naar elkaar.

De resultaten uit het assessment vormen de basis voor verbetervoorstellen voor de organisatie, met deze uitdagingen gaan we aan de slag! We stellennieuwe teams samen die aan de slag gaan met een specifieke uitdaging. Er worden plannen van aanpak opgesteld om met de uitdagingen aan de slag te gaan en te komen tot innovatieve concepten: Praktische, nieuwe oplossingen voor de uitdagingen die uit het traject zijn voortgekomen. We werken toe naar nieuwe concepten die zoveel mogelijk direct toepasbaar zijn in de praktijk. Zoveel mogelijk betrokkenheid en eigenaarschap, daar zetten we op in.....

De kracht van het traject zit ‘m in het vertragen, het uitzoomen en komen tot inzichten. Wat brengt het teweeg? Onderlinge verbinding en begrip, focus richting de toekomst en een vernieuwde teamdynamiek.