Duurzame inzetbaarheid.      

Duurzame inzetbaarheid in het MKB


Wat is jullie stip op de horizon? Waar wil je naartoe met de organisatie en, hoe wil je daar komen? BWUZ geeft je de inzichten waar je naar op zoek bent; op organisatieniveau maar ook op persoonlijk niveau. Door middel van assessments, tests en verschillende coaching sessies, zowel persoonlijk als in groepsverband.

Persoonlijke ontwikkeling medewerkers
Op persoonlijk niveau geven we iedere medewerker zicht op zijn persoonlijkheid, vaardigheden, drijfveren en ambities. Het doel is om iedere medewerker meer regie te geven over zijn of haar carrièreperspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik én wat ontwikkel ik? Deze vragen staan centraal binnen het traject. Sommige bevindingen zijn herkenbaar, andere verrassend. Vaak is ook sprake van zogenaamde blinde vlekken; in je huidige functioneren en persoonlijke ontwikkeling maar ook binnen de organisatie. Ook deze zogenaamde blinde vlekken maken we inzichtelijk.

De resultaten van het persoonlijke traject worden verwerkt in een persoonlijk ontwikkelrapport. We leggen hierbij de koppeling tussen het profiel van de medewerker, het profiel van de organisatie en de persoonlijke wensen en ambities van de betreffende medewerker. Zodoende biedt het de medewerker inzicht in de eerder genoemde vraagstukken: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En, wat ontwikkel ik? Het doel van deze stap is bewustzijn creëren over eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Iedere medewerker zo goed mogelijk in zijn kracht zetten binnen de organisatie en zo de organisatie als geheel sterker maken, dat is het doel.


Organisatieontwikkeling
Op organisatieniveau maken we in een aantal sessies inzichtelijk waar de verbeterpunten liggen op bedrijfsniveau. Hoe ziet de organisatie er in de toekomst uit en welk type medewerkers (vaardigheden en drijfveren) denk je hierbij nodig te hebben? Met de werkgever de relevante functieprofielen binnen de organisatie besproken. Het doel is om te achterhalen welke vaardigheden nu echt onderscheidend zijn binnen de organisatie, nu en in de toekomst.

Vervolgens: Wie neemt welke rol op zich om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken? BWUZ fungeert in dit traject als sparringpartner voor ondernemer en medewerkers.

De resultaten uit de verschillende sessies vormen de basis voor verbetervoorstellen voor de organisatie. We gaan hierbij te werk in een mix van top-down en bottum-up om te komen tot breed gedragen verandervoorstellen en uitdagingen. Onder onze leiding gaan we vervolgens met de uitdagingen aan de slag om innovatieve concepten te bedenken: Praktische, nieuwe oplossingen voor de uitdagingen die uit het traject zijn voortgekomen. We werken toe naar nieuwe concepten die direct toepasbaar zijn in de praktijk, pas dan is het echt een innovatie. Zoveel mogelijk betrokkenheid en eigenaarschap, daar zetten we op in.....