Werk-welzijn.   

Carrière en leefstijl; onlosmakelijk met elkaar verbonden…

Verzuim, productiviteit, betrokkenheid, tevredenheid, uitstroom, mismatch, stress, ongezonde leefstijl, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Zomaar een greep van zaken die in iedere organisatie een negatieve, of juist een positieve rol kunnen spelen. Welke facetten hebben hier invloed op? Arbeid- maar ook leefstijl gerelateerd…. De BWUZ-Check maakt het inzichtelijk voor jouw organisatie.

BWUZ-Check gelooft dat er vrijwel overal winst te boeken valt. Winst die je kunt boeken door de medewerkers binnen je organisatie bewuster te maken en inzichten geven. Bewust op het gebied van hun carrière(perspectieven), hun leefstijl en met name de koppeling tussen beide. Hierdoor blijven de medewerkers gezond, fit en energiek in een omgeving waar de focus ligt op persoonlijk leiderschap en het doorontwikkelen van vaardigheden. Het doel hierbij is om iedere medewerker zo goed mogelijk in zijn kracht te zetten binnen de organisatie.

Hoe we dat doen? In een samenwerking tussen MyHealthcheck en BWUZ. Wat we doen? We koppelen 2 werelden, namelijk die van carrière/werk en leefstijl. Waarom? Wij geloven dat deze 2 componenten altijd in een adem moeten worden genoemd. We geven inzicht op vaardigheden, drijfveren, ontwikkelperspectieven en vitaliteit van je medewerkers. Hiermee introduceren we een nieuwe term op het gebied van duurzame inzetbaarheid, namelijk: Het werk-welzijn.

Het vernieuwende aspect betreft dan ook de koppeling van de carrière/werk aan leefstijl door de inzet van assessments en preventief medisch onderzoek. Te vaak gaat in de praktijk slechts over een van beide, terwijl ze beide net zo bepalend zijn voor de medewerkers binnen een organisatie. In de praktijk ligt te vaak alleen de nadruk op enkel vakinhoudelijke aspecten, terwijl het werk-welzijn van medewerkers wordt bepaald door een veelvoud van mentale en fysiologische aspecten. Met andere woorden; Wij hanteren een unieke, brede benadering van het begrip duurzame inzetbaarheid. De aanpak is gebaseerd op een gezegde uit de oudheid, namelijk: Mens sana in corpore sano oftewel, een gezonde geest in een gezond lichaam! Dit oude Romeinse gezegde raakt de kern van de aanpak, maar we geven hier onze eigen, eigentijdse draai aan….

We meten, testen en voeren gesprekken om deze koppeling te maken. Concreet betekent het dat we allereerst het profiel van medewerker inzichtelijk maken. Hieronder vallen onder andere persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren. De volgende stap betreft een PMO (preventief medisch onderzoek) oftewel, fysiologische output. We meten hiermee, zowel werk gerelateerd als in de privésfeer onder andere de mentale gezondheid, lichaamsamenstelling, longfunctie, kracht en conditie, hart en vaten en leefstijl. Tot slot leggen we de verbanden uit de bevindingen van de twee metingen om te komen tot een integraal advies voor iedere medewerker.